Skip to content

Testosteron na obniżenie libido u kobiet po menopauzie, które nie przyjmują estrogenu czesc 4

2 lata ago

501 words

Przeprowadzano okresowe badania fizykalne, w tym badanie piersi i miednicy. Przeprowadzono badania cytologiczne, bilateralną mammografię dla kobiet w wieku 40 lat i starszych oraz ultrasonografię przezpochwową dla kobiet z macicą wykonano w punkcie wyjściowym oraz w 52. tygodniu. Kobiety, które nie przeszły histerektomii i które wydały zgodę na biopsję endometrium przeszły tę procedurę na początku badania oraz w 52. tygodniu. Podczas każdej wizyty rejestrowano objawy życiowe, masę ciała i krwawienie z pochwy. Próbki krwi zebrano w 24 i 52 tygodniu dla pomiarów laboratoryjnych. Pomiary hormonalne
Poziomy wolnej i całkowitej globuliny wiążącej testosteron i hormon płciowy (oceniane na początku i w 12, 24 i 52 tygodniu), biodostępny testosteron (oszacowany na początku i w tygodniu 24) oraz całkowity dihydrotestosteron, wolny i całkowity estradiol i estron ( wszystkie oceniane na początku badania i tygodnie 24 i 52) mierzono za pomocą zwalidowanych metod (Quest Diagnostics), jak opisano w innym miejscu.11,12,14-16
Rozszerzenie badania
W przypadku kobiet, które uczestniczyły w ocenach bezpieczeństwa przedłużonych w drugim roku, oceny przeprowadzono w tygodniach 78 i 104, a poziomy hormonów mierzono w tygodniu 104. Oceny te przeprowadzono w sposób opisany powyżej.
Analiza statystyczna
Zastosowano podejście polegające na zamiarach leczenia, przy czym wszystkie kobiety poddane randomizacji otrzymały co najmniej jedno zastosowanie badanego leku w analizach. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była zmiana w stosunku do wartości wyjściowych w 4-tygodniowej częstotliwości satysfakcjonujących zdarzeń seksualnych w tygodniach 21-24. Zastosowano metodę ostatniej obserwacji z przeniesieniem w celu uwzględnienia kobiet, które zaprzestały badania; w przypadku tych kobiet do analizy włączono dane z ostatnich 4 kolejnych tygodni Dziennika aktywności seksualnej. Wszystkie testy były dwustronne (poziom alfa, 0,05).
Porównano grupy z zastosowaniem nieparametrycznej analizy modelu kowariancji (ANCOVA) dostosowanego do typu menopauzalnego (wywołanego naturalnie lub chirurgicznie) .29 Zastosowano zamkniętą procedurę testową, z efektem leczenia 300 .g testosteronu na dzień, a następnie 150 .g testosteronu dziennie, w porównaniu z placebo, do kontroli błędu typu I (poziom alfa, 0,05). Użyliśmy 1% Winsorized oznacza oszacować średni efekt leczenia w grupie. Analizę modelu wariancji (ANOVA) z czynnikami dla rodzaju menopauzalnego i grupy leczonej zastosowano do analizy zmian punktów końcowych skuteczności drugorzędowej. Efekt leczenia oceniano również w zależności od rodzaju menopauzy. Wykonano analizy ANOVA typu post hoc, aby ocenić interakcję między efektem leczenia a poziomem wyjściowym wolnego testosteronu (w trzeciej kolejności) i typu menopauzalnego. U pacjentów leczonych testosteronem, zależność między poziomem wolnego testosteronu, wynikami skuteczności i częstością występowania androgennych zdarzeń niepożądanych podczas 52-tygodniowego okresu podwójnie ślepej próby była oceniana za pomocą współczynników korelacji rang Spearmana i analiz logistyczno-regresyjnych. Ciągłe nagromadzanie się testosteronu po linii bazowej i zmiany w stosunku do wartości wyjściowych w innych pomiarach hormonalnych oceniano za pomocą ANOVA o powtarzanych pomiarach, w którym oceniano wpływ liniowego trendu czasowego na stężenie hormonów przekształconych w log.
Wyniki
Rysunek 1
[hasła pokrewne: szpital okulistyczny poznań, cannabis nasiona, allegro aktywacja ]

0 thoughts on “Testosteron na obniżenie libido u kobiet po menopauzie, które nie przyjmują estrogenu czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: allegro aktywacja cannabis nasiona szpital okulistyczny poznań