Skip to content

Przedmioty badań logopedii

3 lata ago

149 words

width=300Tak jak każda dziedzina ma swoje rodzaje, logopedia nie jest wyjątkiem. Wyróżnia się logopedię teoretyczną, stosowaną, wychowawczą, artystyczną, korekcyjną, a także surdologopedię. Realizacja zadań wymaga wiedzy z zakresu ortodoncji, fizjologii, psychologii, neurologii, językoznawstwa, pedagogiki, foniatrii. Przedmiotem badań, które mają ścisły związek z pracą specjalisty jest prawidłowy proces rozwoju sprawności komunikacyjnej i językowej, mechanizm powstawania odstępstw, ich związek z innymi zaburzeniami, wpływ na psychikę i społeczne funkcjonowania, korekta wad wymowy, reedukacja zaburzeń mowy, pochodzenie i znalezienie przyczyn, które mają wpływ na powstawanie odstępstw od normy w rozwoju mowy. Logopeda Warszawa informuje, jak zapobiegać skutkom zaburzeń mowy, oraz jak do nich nie dopuścić poprzez systematyczne dbanie o ich niewystępowanie. Sprawia to, że mimo czynników genetycznych mających wpływ na występowanie zaburzeń, może zmniejszyć ich natężenie lub całkowicie wyeliminować ich obecność.

0 thoughts on “Przedmioty badań logopedii”

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum