Skip to content

Prad elektryczny techniczny

3 lata ago

169 words

Prąd elektryczny techniczny Działanie prądu elektrycznego na ustrój zależy od natężenia prądu i od czasu działania. Siła działania prądu elektrycznego tego samego napięcia będzie zależne od oporu tkanek. Im mniejsze przewodzenie tkanek, tym słabsze działanie prądu. Dlatego też skóra wilgotna jest bardziej wrażliwa na prąd elektryczny niż skóra sucha, która wykazuje większy opór. Poza tym reakcja nerwów na powtarzające się podrażnienia jest inna i większa niż na podrażnienia prądem stałym. Duże znaczenie dla ustroju ma miejsce działania prądu elektrycznego. Zwierzę np. znosi prąd elektryczny, przepuszczony przez głowę ginie natomiast, jeżeli przepuścić prąd ,przez serce. Powstaje bowiem wtedy migotanie komór i zatrzymanie serca w rozkurczu. Wrażliwość na działanie prądu elektrycznego jest różna u różnych osób i gatunków zwierząt, przy czym dużą rolę odgrywa tu stan nerwowy ustroju. [patrz też: badania w rodk wzory, rezonans kręgosłupa cena, asumin forum ]

0 thoughts on “Prad elektryczny techniczny”

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum badania w rodk wzory rezonans kręgosłupa cena