Skip to content

Powstawanie choroby wrzodowej zoladka

2 lata ago

194 words

Powstawanie choroby wrzodowej żołądka w schorzeniach innych narządów wewnętrznych tłumaczy Bykow również zaburzeniem powstającym w wyższych mechanizmach regulujących, tj. w korze mózgowej, przez ciągłe i długotrwałe ich pobudzanie poprzez interoceptory z narządów patologicznie zmienionych. Teoria ta jest olbrzymim krokiem naprzód w zrozumieniu mechanizmów powstawania wrzodu żołądka i dwunastnicy. Słuszność tej teorii potwierdzają spostrzeżenia kliniczne, zwłaszcza lat wojennych. Okazało się, bowiem, że urazy psychiczne sprzyjaj ą powstawaniu wrzodu żołądka, statystyki zaś w różnych krajach objętych wojną wykazują, że w okresie wojny, zwłaszcza w odcinkach zagrożonych przez wroga, liczba przypadków wrzodu żołądka i dwunastnicy znacznie wzrastała. Statystyka radziecka wykazuje, że choroba wrzodowa żołądka w oblężonym Lenmgradzie była liczbowo równorzędną chorobą z nadciśnieniem samoistnym. Wogralik zmodyfikował nieco teorię Bykowa i Kurcyna. Twierdzi on, że choroba wrzodowa może powstać u każdego człowieka pod wpływem odpowiednich warunków, jednak najłatwiej i najczęściej powstaje u osób z zaburzeniami nerwicowymi czynności naczyń i czynności psychicznych. [przypisy: energia promienista, motto allegro, badania w rodk wzory ]

0 thoughts on “Powstawanie choroby wrzodowej zoladka”

Powiązane tematy z artykułem: badania w rodk wzory energia promienista motto allegro