Skip to content

Bezposrednie przyczyny wywolujace wrzód

2 lata ago

203 words

Bezpośrednie przyczyny wywołujące wrzód mogą być w różnych przypadkach rozmaite, np. czynnik mechaniczny, ostre lub przewlekłe zapalenie, zaburzenie krążenia rozmaitego pochodzenia, urazy psychiczne, zaburzenia w unerwieniu troficznym żołądka itd. również miejsce działania bodźca chorobotwórczego może być różne, jak np. ściana żołądka, rozmaite inne narządy wewnętrzne jamy brzusznej, różne odcinki układu nerwowego itd. Niezależnie jednak, od rodzaju podniety chorobotwórczej i miejsca jej działania zasadniczą rolę w procesie powstawania wrzodu żołądka odgrywa kora mózgowa. Udział kory mózgowej w procesie powstawania wrzodu żołądka. Wogralik przedstawia w sposób następujący w procesie normalnej czynności ustroju kora mózgowa przez układy, z którymi jest we współzależności, określa jedność życiową ustroju i hamuje nikoordynowane wpływy z różnych miejsc ustroju. Różne niesprzyjające zewnętrzne i wewnętrzne wpływy mogą w końcu wywołać osłabienie czynności kory mózgowej. Prowadzi to do rozkojarzenia koordynacji i wtedy nieskoordynowane wpływy z różnych miejsc mogą przejawić swoje działanie w postaci tzw nerwic wegetatywnych. [więcej w: rezonans kręgosłupa cena, badania okresowe jak wyglądają, jadłospis przy niedoczynności tarczycy ]

0 thoughts on “Bezposrednie przyczyny wywolujace wrzód”

Powiązane tematy z artykułem: badania okresowe jak wyglądają jadłospis przy niedoczynności tarczycy rezonans kręgosłupa cena