Skip to content

Bezdechowy system stymulacji przezcewnikowej

3 lata ago

197 words

System stomijnego przezcewnikowego bez dostępu do serca został opracowany w celu uniknięcia potrzeby użycia kieszeni stymulatora i przewodu przezsercowego. Metody
W prospektywnym, wieloośrodkowym badaniu bez kontroli, wszczepiono stymulator przezcewnikowy pacjentom, którzy mieli oparte na wytycznych wskazania do stymulacji komorowej. Analiza pierwszorzędowych punktów końcowych rozpoczęła się, gdy 300 pacjentów osiągnęło 6 miesięcy obserwacji. Podstawowym punktem końcowym bezpieczeństwa było uwolnienie od poważnych komplikacji związanych z systemem lub związanych z zabiegiem. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności był odsetek pacjentów z niskim i stabilnym progiem wychwytu stymulacji po 6 miesiącach (.2,0 V przy szerokości impulsu 0,24 ms i zwiększeniu .1,5 V od czasu implantacji). Punkty końcowe bezpieczeństwa i skuteczności zostały ocenione na podstawie celów wydajności (na podstawie danych historycznych) odpowiednio 83% i 80%. Przeprowadziliśmy także analizę post hoc, w której porównano częstość występowania poważnych powikłań z grupami kontrolnymi 2667 pacjentów z rozrusznikami przezsercowymi z sześciu wcześniej opublikowanych badań.
Wyniki
Urządzenie zostało pomyślnie wszczepione 719 725 pacjentom (99,2%). Szacowana przez Kaplana-Meiera częstość pierwotnego punktu końcowego bezpieczeństwa wynosiła 96,0% (przedział ufności 95% [CI], 93,9 do 97,3, P <0,001 dla porównania z celem skuteczności bezpieczeństwa 83%); było 28 poważnych powikłań u 25 z 725 pacjentów, bez żadnych zmian. Częstość pierwotnego punktu końcowego skuteczności wynosiła 98,3% (95% CI, 96,1 do 99,5, P <0,001 dla porównania z celem skuteczności skuteczności 80%) wśród 292 z 297 pacjentów ze sparowanymi danymi 6-miesięcznymi. Chociaż wystąpiło 28 poważnych powikłań u 25 pacjentów, pacjenci z przezcewnikowymi rozrusznikami serca mieli znacznie mniej poważnych powikłań niż pacjenci z grupy kontrolnej (współczynnik ryzyka, 0,49; 95% CI, 0,33 do 0,75; P = 0,001).
Wnioski
W tym historycznym badaniu porównawczym stymulator przezcewnikowy spełniał określone wcześniej cele dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności; miał profil bezpieczeństwa podobny do profilu systemu przezżylnego, zapewniając jednocześnie niskie i stabilne progi stymulacji. (Finansowane przez firmę Medtronic; Micra Transcatheter Staging Study ClinicalTrials.gov number, NCT02004873.)
Wprowadzenie
Przez ponad pół wieku trwała stała stymulacja serca w przypadku objawowej bradykardii w przypadku systemów składających się z chirurgicznie wszczepionego podskórnego generatora elektrycznego podłączonego do jednego lub więcej przewodów przezsercowych, które dostarczają terapii stymulacyjnej do serca. Chociaż te urządzenia są skuteczne, około jeden na ośmiu pacjentów ma wczesne powikłanie, często związane z ołowiem lub odprowadzeniami lub do podskórnej kieszeni . Powikłania obejmują problemy z kieszonką podskórną, taką jak krwiaki i infekcje; problemy z wprowadzaniem elektrody, takie jak odmy opłucnowe i opłucnowe; prowadzić do dyslokacji i problemów z integralnością; infekcje, w tym posocznicę i zapalenie wsierdzia; przeszkody naczyniowe; i zmniejszony dostęp naczyniowy. Dążenie do opcji bezołowiowej stymulacji od dawna było interesujące2, aby zmniejszyć komplikacje, które mogą prowadzić do przerwania terapii rozrusznika, hospitalizacji lub śmierci. W wyniku postępów w dziedzinie chemii akumulatorów i projektowania komponentów, rozruszniki serca są obecnie na tyle małe, że mieszczą się w sercu
[patrz też: szpital okulistyczny poznań, badania w rodk wzory, allegro aktywacja ]

0 thoughts on “Bezdechowy system stymulacji przezcewnikowej”

Powiązane tematy z artykułem: allegro aktywacja badania w rodk wzory szpital okulistyczny poznań