Skip to content

Amylaza rozszczepia skrobie na dwucukry

3 lata ago

195 words

Amylaza rozszczepia skrobię na dwucukry, maltaza dwucukry na jednocukry, laktaza rozszczepia cukier mlekowy na jednocukry. Wydzielanie soku trzustkowego odbywa się dzięki czynnikom nerwowym i humoralnym, które też biorą udział w regulacji tego wydzielania zarówno pod względem ilości soku trzustkowego jak i j ego składu chemicznego. Pawłow pierwszy udowodnił istnienie włókien wydzielniczych dla trzustki przebiegających w nerwach błędnych i współczulnych. Stwarzał on takie warunki w i doświadczeniach na psach, że drażnienie nerwów błędnych lub współczulnych zawsze powodowało wydzielanie soku trzustkowego. Popielski w pracowni Pawłowa wykazał, że nerwy błędne zawierają nie tylko włókna wydzielnicze, lecz także włókna hamujące wydzielanie soku trzustkowego. Włókna hamujące wydzielanie soku trzustkowego ulegają po przecięciu nerwu błędnego szybciej zwyrodnieniu niż włókna wydzielnicze. W związku z tym zjawisko wydzielania soku trzustkowego łatwiej występuje po podrażnieniu przeciętego przed 4-5 dniami nerwu błędnego. Wydzielanie soku trzustkowego dochodzi do skutku również na drodze odruchowej przez podrażnienie zakończeń czuciowych w jamie ustnej i gardle. [więcej w: cannabis nasiona, indeks barthel, medicus opole rejestracja ]

0 thoughts on “Amylaza rozszczepia skrobie na dwucukry”

Powiązane tematy z artykułem: cannabis nasiona indeks barthel medicus opole rejestracja