Skip to content

Zaburzenia w wydzielaniu soku trzustkowego

2 miesiące ago

207 words

W ostatnim jednak czasie wykryto w wyciągach błony śluzowej dwunastnicy dodatkowy hormon, który nazwano pankreozyminą. Pankreozymina pobudza komórki trzustki do wzmożonego wy twarz ani a enzymów trawiennych. W wyciągach, więc z błony śluzowej dwunastnicy znajdują się dwa ciała, jedno pobudzające wydzielanie soku trzustkowego, drugie pobudzające wytwarzanie enzymów i oba te ciała warunkują zarówno sprawność wydzielniczą trzustki, jak i pełnowartościowość trawienną jej soku. Zaburzenia w wydzielaniu soku trzustkowego sprowadzają się w zasadzie do jego zmniejszenia. Zmniejszenie wydzielania soku trzustkowego wywołuje znaczne zaburzenia w trawieniu, zwłaszcza tłuszczów. Tłuszcz, bowiem nie zostaje rozłożony z powodu niewystarczającej ilości lipazy. Doświadczenia wykazały, że 70-80 % tłuszczu nie trawi się W jelitach z braku soku trzustkowego i tłuszcz w stanie niezmienionym przechodzi do kału. Również białka nie trawią się dostatecznie z braku trypsyny i erepsyny. Zaledwie 40–60% białka zostaje wtedy strawione i wchłonięte, reszta zaś wydala się z kałem. Często u ludzi z zaburzeniami w trawieniu białek po spożyciu mięsa widzimy w kale niezmienione włókna mięsne. [więcej w: endometrioza leczenie, leczenie niepłodności, wyposażenie stajni ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza leczenie leczenie niepłodności wyposażenie stajni