Skip to content

Teoria korowo-trzewna

3 lata ago

254 words

W doświadczeniach stwierdzono, że w chorobie wrzodowej rzeczywiście istnieje przewaga w działaniu nerwu błędnego, gdyż we krwi zwłaszcza odpływającej z żył żołądkowych, wykryto większe ilości acetylecholiny. Teoria ta rzuca zupełnie nowe światło na przyczynę powstawania wrzodu żołądka jednak, jako oderwana od całości zjawisk nerwowo-odruchowych nie tłumaczy dostatecznie pochodzenia choroby wrzodowej na podstawie tej teorii opracowano chirurgiczne metody leczenia choroby wrzodowej przez przecięcie odpowiednich gałązek nerwu błędnego, dochodzących do żołądka. Teoria korowo-trzewna Teoria korowo-trzewna Bykow i Kurcyn jest teorią naj nowszą, opartą na danych fizjologii układu nerwowego, ustalonych przez Pawłowa i ona też zdobyła sobie najwięcej zwolenników. Istota tej teorii, oparta o nerwizm Pawłowa, polega na tym, że wskutek niesprzyjających zewnętrznych wpływów powstaje zaburzenie stanu czynnościowego kory mózgowej. Prowadzi to do powstawania odśrodkowych pobudzeń, które wywołują spastyczne skurcze mięśniówki żołądka i naczyń krwionośnych jego ściany obok zaburzenia troficznego czynności komórek i tkanek żołądka. Wskutek tego tkanki żołądka stają się mniej oporne na trawiące działanie soku żołądkowego. Patologicznie zmieniony żołądek za pośrednictwem interoceptorów wywiera ze swej strony wpływ na korę mózgową, co doprowadza do powstania błędnego koła circulus wtiosus, podtrzymującego i wzmacniającego proces patologiczny. [więcej w: energia promienista, korony cyrkonowe, gorset allegro ]

0 thoughts on “Teoria korowo-trzewna”

Powiązane tematy z artykułem: energia promienista gorset allegro korony cyrkonowe