Skip to content

Powstawanie wrzodu na krzywiznie malej

3 lata ago

264 words

Świeży ubytek powstały, jako sprawa pierwotna jest powierzchowną nadżerką, z której powstaje przewlekły wrzód pod wpływem mechanicznego drażnienia. Powstawanie wrzodu na krzywiźnie małej i w części odźwiernikowej teoria ta tłumaczy tym, że te miejsca błony śluzowej żołądka nie są odporne na działanie soku żołądkowego. Teoria ta nie może być przyjęta, gdyż wrzód żołądka może powstać przy pierwotnej niskiej kwaśności soku żołądkowego, a nawet przy bezsoczności. Prócz tego zagadnienie można odwrócić i ująć je w ten sposób, że zwiększenie kwaśności soku żołądkowego jest wynikiem drażniącego działania już istniejącego wrzodu na interoceptory błony śluzowej żołądka. Teorie biochemiczne Do teorii biochemicznych powstawania choroby wrzodowej należą: teoria przekwaszania ustroju to jest przesunięcia równowagi kwasowo-zasadowej w stronę kwaśną, teoria zmniejszonego wytwarzania antypepsyny, teoria śluzowa i teoria braku enterogastronów. Teoria przekwaszenia ustroju Balint, Zimniaki twierdzi, że przesunięcie równowagi kwasowo-zasadowej tkanek a tym samym żołądka, w stronę kwaśną powoduje powstawanie wrzodu. Nie jest to jednak mechanizm jedyny. Dołącza się bowiem wskutek przekwaszenia tkanek ustroju wzmożone napięcie nerwu błędnego, które wywołuje zwiększone wydzielanie soku żołądkowego oraz skurcze żołądka. W chodzi jeszcze w grę niedostateczne zobojętnianie soku żołądkowego w okresach między wvdzielniczych w związku z mniejszym przechodzeniem do niego zasad. [hasła pokrewne: ile kosztuje badanie dna, indeks barthel, badania okresowe jak wyglądają ]

0 thoughts on “Powstawanie wrzodu na krzywiznie malej”

Powiązane tematy z artykułem: badania okresowe jak wyglądają ile kosztuje badanie dna indeks barthel