Skip to content

Korzyści i ryzyko terapii antyretrowirusowej w prenatalnym zapobieganiu HIV cd

3 lata ago

552 words

Niemowlęta otrzymywały newirapinę raz na dobę we wszystkich badanych grupach, z dawką opartą na masie urodzeniowej, od urodzenia do 6 tygodnia życia. Wszystkie kobiety i niemowlęta otrzymały profilaktykę trimetoprimem-sulfametoksazolem. Wszystkie kobiety, które spełniły określone wytyczne dotyczące leczenia i wszystkie noworodki, które zostały potwierdzone jako zakażone ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), natychmiast rozpoczęły ART. Niemowlęta kobiet zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B i HIV otrzymywały globulinę odpornościową przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B po urodzeniu oraz serię szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. W części przedporodowej kobiety były losowo przydzielane do jednego z trzech schematów leczenia: zydowudyny i intrapatonu z pojedynczą dawką newirapiny z 6 do 14 dni stosowania tenofowiru i emtrycytabiny po porodzie (sama zydowudyna); zydowudynę, lamiwudynę i rytonawir lopinawiru (ART na bazie zodowudyny); lub tenofowir, emtrycytabina i rytonawir lopinawiru (ART na bazie tenofowiru). Wszystkie schematy były kontynuowane przez 6 do 14 dni po porodzie. Wszystkie niemowlęta otrzymywały newirapinę od urodzenia do randomizacji poporodowej. Figura pokazuje schematy i dawkowanie przeciwprądowe.
Środki antyretrowirusowe zostały przekazane przez AbbVie, Boehringer Ingelheim, Gilead Sciences i ViiV Healthcare / GlaxoSmithKline, z tym wyjątkiem, że niektóre newirapinę zakupiono od Boehringer Ingelheim w obniżonej stawce przez wykonawcę do Euniki Kennedy Shriver Narodowego Instytutu Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka do użytku w badaniu. Żadna z firm farmaceutycznych nie miała żadnej roli w projektowaniu prób, gromadzeniu danych, analizie danych ani przygotowywaniu manuskryptów.
Po rozpoczęciu badania dostępne były ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tenofowiru w czasie ciąży, a randomizacja do ART opartej na tenofowiru była ograniczona do kobiet zakażonych HIV i HBV, ponieważ korzyści uznano za przewyższające ryzyko w tej grupie; analizy porównawcze, w tym grupa przypisana do ART opartej na tenofowiru, były ograniczone do zagnieżdżonego podtypu HBV. W okresie (od kwietnia 2011 r. Do września 2012 r.) Kobiety bez koinfekcji HBV były przydzielane wyłącznie do Zydowudine w monoterapii lub ART opartej na zydowudinie. Jednak w październiku 2012 r., W związku ze zwiększonymi danymi dotyczącymi tenofowiru w czasie ciąży, zmodyfikowano protokół, aby umożliwić kobietom bez względu na status HBV przypisanie do któregokolwiek z trzech schematów, z analitycznym planem porównania bezpieczeństwa we wszystkich trzech grupach dla uczestników zapisanych w trakcie ciąży. okres 2 (od października 2012 r. do października 2014 r.).
Procedury próbne
Badanie przesiewowe obejmowało potwierdzenie statusu matki w kierunku HIV oraz pomiar liczby CD4 i poziomu antygenu powierzchniowego HBV (HBsAg). Wizyty u matek miały miejsce podczas próby; w 2, 4, 8 i 12 tygodniu, a następnie co 4 tygodnie do porodu; przy porodzie i porodzie; oraz w tygodniu połogu (6 do 14 dni). Pełną morfologię krwi i wartości chemiczne krwi (aminotransferazę alaninową i poziomy kreatyniny oraz obliczony klirens kreatyniny) uzyskano przy wejściu próbnym; w tygodniu 4, 8 i 12, a następnie co 8 tygodni; przy dostawie; i w tygodniu połogu 1. Stężenie HIV HIV w osoczu (ilościowo w teście reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym w grupach ART i przez okresowe testowanie przechowywanych próbek w grupie z zydowudyną) mierzono przy wejściu próbnym, tydzień 4, i poród lub tydzień po porodzie
[więcej w: indeks barthel, energia promienista, niewydolność jelit ]

0 thoughts on “Korzyści i ryzyko terapii antyretrowirusowej w prenatalnym zapobieganiu HIV cd”

Powiązane tematy z artykułem: energia promienista indeks barthel niewydolność jelit