Skip to content

Energia z rozpadu atomów

3 lata ago

211 words

Energia z rozpadu atomów Dziś zaprząta umysły badaczy wpływ, na ustrój energii, wyzwolonej podczas rozpadu jąder atomowych. Działanie fizjologiczne jest wywierane w chwili rozpadu (poza bardzo intensywnym promieniowaniem cieplnym, powodującym oparzenia, zwęglenia itd. ) przez nader silne promienie w ogromnych ilościach przy rozpadzie jąder atomowych uranu lub plutonu. Równocześnie powstają duże ilości pierwiastków promieniotwórczych o różnych okresach zaniku, rozpraszające ,się w powietrzu, w wodzie lub umiejscawiające się w ciałach stałych. Początkowa siła promieniowania ich odpowiada wielu setkom ton radu, słabnie jednak bardzo szybko z biegiem czasu. Spostrzegane w tych przypadkach sprawy chorobowe są w zasadzie analogiczne do tych, które występują przy mniejszych lub większych dawkach promieni gamma radu (neutrony mają działanie fizjologiczne, zbliżone do promieni gamma). Choroba wskutek działania energii atomowej rozwija się skrycie i powoli i dopiero daje znać o sobie w postaci krwawiączki i choroby krwi o charakterze białaczki. Prócz tego wskutek działania energii atomowej powstają zaburzenia w genach, wywołujące ich mutację niekorzystną, co przejawia się w anomaliach anatomicznych, odziedziczonych z rodziców posiadających zmutowane geny. [więcej w: prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu, terapia za pomocą pochyłego łóżka, korony cyrkonowe ]

0 thoughts on “Energia z rozpadu atomów”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ośrodek leczenia alkoholizmu[…]

Powiązane tematy z artykułem: korony cyrkonowe prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu terapia za pomocą pochyłego łóżka