Skip to content

Efekt dzialania promieni pozafiolkowych slonecznych

3 lata ago

198 words

Efekt działania promieni pozafiołkowych słonecznych zależy od kąta, pod którym one padają, od grubości warstw atmosferycznych, które rozmaicie zatrzymują promienie oraz od stanu samego ustroju. Na wielkich wysokościach działanie promieni pozafiołkowych jest znacznie większe niż na nizinach. Melanina powstaje w zwiększonej ilości pod wpływem znacznego uczynnienia promieniami pozafiołkowymi enzymów utleniających. Enzymy te z substancji macierzyste powodują w melanoforach powstawanie i nagromadzania się melaniny. Skóra z odłożonym barwnikiem nie sprzyja j chemicznemu działaniu promieni pozafiołkowych. Jest to więc przykład automatycznego działania, ochronnego przed czynnikiem szkodliwym. Działanie promieni pozafioikych może się wzmagać pod wpływem ciał fotodynamicznych. Do ciał fotodynamicznych należą: eozyna, erytrozyna, fluoresceina, chlorofil i hemtopodiryna (pochodna hemoglobiny). Te ciała uczulają ustrój ; a działanie pozafiołkowychi wywołują nie tylko miejscowe , stany patologiczne, lecz także ogólne. Uczynnione, -ten sposób cząsteczki łączą się z tlenem, który następnie odda ą tkankom. W skutek tego zwiększa ją się procesy utleniające co powoduje zarówno zmiany miejscowe jak i ogólne zatrucie. [hasła pokrewne: okulary do czytania i komputera, cannabis nasiona, badania w rodk wzory ]

0 thoughts on “Efekt dzialania promieni pozafiolkowych slonecznych”

Powiązane tematy z artykułem: badania w rodk wzory cannabis nasiona okulary do czytania i komputera