Skip to content

Bezdechowy system stymulacji przezcewnikowej ad 5

3 lata ago

342 words

Nie było radiograficznie widocznych dyslokacji urządzeń, braków telemetrycznych ani infekcji ogólnoustrojowych. Było 28 poważnych powikłań u 25 pacjentów, w tym u 4 z 6 pacjentów, którzy przeszli nieudane próby implantacji opisane powyżej (Tabela 2). Główne komplikacje obejmowały 11 urazów serca, 5 powikłań w miejscu nakłucia pachwiny, 2 przypadki zakrzepicy z zatorami, 2 problemy z stymulacją i 8 innych powikłań. Wszystkie główne powikłania spełniały kryteria dotyczące punktu końcowego bezpieczeństwa, ponieważ spowodowały hospitalizację lub przedłużenie hospitalizacji, z wyjątkiem przypadków, które były spowodowane śmiercią (spowodowaną kwasicą metaboliczną, jak opisano w Dodatku uzupełniającym). Dokonano trzech rewizji systemu: u 2 pacjentów urządzenie zostało wyłączone (tryb OOO) (u pacjenta z powodu podwyższonego progu wychwytu stymulacji i u pacjenta, ponieważ pacjent miał objawy zespołu rozrusznika) i pozostało w prawej komorze, i wszczepiono współistniejący system przezżylny, a u pacjenta urządzenie odzyskano, gdy zanotowano przejściową utratę wychwytu bez radiograficznego dowodu usunięcia. To urządzenie zostało pobrane za pomocą przezskórnej wnęki 17 dni po implantacji i zostało zastąpione nowym urządzeniem przezcewnikowym. Dodatkowe informacje dotyczące urazów serca i wszystkich zgonów podano w rozdziale Wyniki oraz w tabelach S4 i S5 w dodatkowym dodatku. Ocena skuteczności w odniesieniu do celu skuteczności
Rysunek 3. Rysunek 3. Charakterystyka elektryczna charakterystyki rozrusznika przezcewnikowego, według badania Wizyty na wykresach są wartościami średnimi, a słupki I oznaczają odchylenia standardowe. N to liczba pacjentów, dla których dane były dostępne w każdym punkcie czasowym. Progi stymulacji podczas implantacji były dostępne dla 295 z 300 pacjentów, dla których dostępne były dane progowe dotyczące stymulacji po 6 miesiącach.
Spośród 297 pacjentów włączonych do podstawowej analizy skuteczności (ryc. S3 w dodatkowym dodatku), 292 (98,3%, 95% CI, 96,1 do 99,5) miało odpowiedni 6-miesięczny próg wychwytu stymulacji; to znaczy, że mieli 6-miesięczny próg wychwytu stymulacji nie większy niż 2,0 V i mieli wzrost nie więcej niż 1,5 V w progu przechwytywania stymulacji od implantacji do 6 miesięcy (P <0,001 dla porównania z celem skuteczności skuteczności 80%). Wśród wszystkich pacjentów poddanych implantacji i dla których dostępne były dane kontrolne, próg wychwytu stymulacji miał tendencję do zmniejszania się krótko po wszczepieniu i pozostał stabilny w późniejszym czasie; średni próg wychwytu stymulacji wynosił 0,63 V przy szerokości impulsu 0,24 milisekundy podczas implantacji i 0,54 V przy szerokości impulsu 0,24 milisekundy podczas 6-miesięcznej wizyty (Figura 3A). Średnia amplituda fali R wynosiła 11,2 mV przy wszczepieniu i 15,3 mV podczas 6-miesięcznej wizyty (Figura 3B). Średnia impedancja stymulacji wynosiła 724 . przy wszczepieniu i zmniejszono do 627 . podczas 6-miesięcznej wizyty (Figura 3C).
Ocena bezpieczeństwa w stosunku do grupy kontrolnej
W analizie post hoc, 725 pacjentów w naszym badaniu (pacjenci z badania) porównano z 2667 pacjentami, którzy otrzymali rozrusznik dożylny w kohorcie kontroli historycznej (pacjenci kontrolni)
[więcej w: ile kosztuje badanie dna, klinika ortodontyczna warszawa, badania okresowe jak wyglądają ]

0 thoughts on “Bezdechowy system stymulacji przezcewnikowej ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: badania okresowe jak wyglądają ile kosztuje badanie dna klinika ortodontyczna warszawa